Szövetségi hírek

Válasszon nyelvet

A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségénél 2018. április 24-én lezajlott az éves rendes közgyűlés.

Dr. Ágoston Csaba elnök nyitotta az ülést elnöki összefoglalójával, melyben elmondta, hogy 2017 mozgalmas év volt a szövetség történetében, melynek főbb kiemelt eseményei voltak: az Országos Környezetvédelmi Találkozó és az 5. ÖKOINDUSTRIA kiállítás. Megnyitója végén bemutatja Hankó Gergely új ügyvezetőt, aki pár szóban bemutatkozik.

A megnyitó után Markó Csaba szakmai igazgató vette át a szót és a tavalyi évet szakmai szempontból jónak, átlagosnak jellemezte, pénzügyi tekintetben viszont nehéznek ítélte. A Szövetség tevékenységi beszámolója egyúttal a közhasznúsági jelentés is. Az egyszerűsített éves beszámoló tartalmazta az éves eredménykimatatást és mérleget, valamint a közhasznúsági mellékletet, melyeket a tagszervezetek a közgyűlés előtt megkaptak tanulmányozásra. A beszámolók összefoglalásaként elmondta: az 2017-es év során a taglétszám héttel csökkent, így december 31-én 232 tagja volt a Szövetségnek.

A szakmai tevékenységek megoszlását mutató kördiagram szerint a tagcégek nagy része hulladékgazdálkodásban érdekelt, illetve laboratórium és szakértő/tanácsadó vállalkozás, vízipari cég.

A jövőben a Szövetség nyit a klímaváltozással, energiahatékonysággal, megújuló energiagazdálkodással foglalkozó vállalkozások felé.

A szakmai tevékenység bemutatására a szakmai igazgató részletezte a 2017-es évi érdekképviseleti tevékenységet (részvétel a jogszabályalkotásban véleményezésben, együttműködés és konzultációk az állami szervekkel). Folyamatos továbbá a kapcsolattartás a társult tagokkal, oktatási intézményekkel, zöld szervezetekkel is.

A 2017-es szakmai rendezvényeken kb. 4500 regisztrált résztvevő vett részt. Tavaly 10 szakmai konferenciát szervezett a Szövetség, többek között:

A Szövetség munkacsoportjai összesen 11 ülést tartottak.

A KSZGYSZ 8 honlapot tart fent, évi 123 000 látogatóval, megújított Facebook oldallal, és kéthetente kiküldött szakmai hírlevéllel.

Hankó Gergely ügyvezető folytatta a közgyűlést, a 2018-as tervekkel és az eddigi tapasztalatokkal. 2018. március elsején vette át a Szövetség ügyvezetését. Célja az adatbázisok kezelésének fejlesztése, a hatékonyság növelése, a pályázatfigyelés, az éves munkaterv és menetrend kialakítása. Fókuszterületeket fogalmazott meg a jövőre nézve, melyekhez a Szövetség hozzárendeli a rendezvényeket, a szakmai munkákat és a proaktív kommunikációt. A tagok aktivitását és részvételét szeretné serkenteni a jövőben, amit példákkal is alátámasztott. Az új ügyvezető a hagyományos rendezvények és a szakmai munka mellett kommunikációban szeretne picit a lakosság felé nyitni, országosan szeretné a Szövetség ismertségét növelni.

Ezután következett a Tisztújítás. Ágoston Csaba javasolja a tisztújító közgyűlés levezető elnökének Kemény Attilát.

Hartay Mihály, a Jelölőbizottság elnöke elmondta, hogy munkájukat januárban kezdték, 9 fővel. Felosztották egymás között a cégeket, felkérték a tagszervezeteket elnökségi tagok javaslatainak küldésére. 3 ülést tartottak, személyesen is megkeresték a gazdasági vezetőket, így márciusra kialakult a jelölőlista. A legalább 2 jelölést kapott vezetők kerültek a listára. Tapasztalatuk szerint a szervezetek többsége elégedett az eddigi elnökség munkájával. 3 elnökségi tag viszont nem vállalta a tovább tagságot: Kiss Jenő, Ilcsik Csaba és Kemény Attila. Így 15 fő került az elnökségi jelölő listára, akikből az alábbiak kapták a közgyűlésen a legtöbb szavazatot:

 • Ágoston Csaba (elnök)
 • Bálint Mária (alelnök)
 • Lágler Katalin (alelnök)
 • Papp Keve
 • Jeney Judit
 • Tóth Gergely
 • Iga Benedek
 • Szigeti Tamás
 • Bocskay Balázs
 • Kovács László (póttag)

A Felügyelő Bizottság összetétele az alábbiak szerint került megválasztásra:

 • Varga A. Tamás (bizottsági elnök)
 • Zsabokorszky Ferenc
 • Tan Attila
 • Bende Péter (póttag)

Etikai Bizottság megválasztott tisztviselői:

 • Bárczy Zoltán (bizottsági elnök)
 • Fekete Zsolt
 • Lévay Tibor
 • Kapolcsi Imre (póttag)

A Szövetség soron következő szakmai konferenciája a Mérés és Mintavétel 2018 konferencia lesz.

https://kszgysz.hu/a-kornyezetvedelmi-meres-es-mintavetel-aktualis-kerdesei-2018

Budapest, 2018. május 2.

Szövetségünk közhasznúsági jelentéseit itt lehet megtekinteni