Szövetségi hírek

(InGreen 2018. őszi száma)th logo ingreen

Annak érdekében, hogy az ingatlanfejlesztések ne zöld területeket vegyenek el a városlakóktól, vagy a mezőgazdaságtól, hogy ne csökkentsük a vizek beszivárgására szolgáló szabad és élő talajfelszínt, az élet terét, fontos lenne, hogy a rendelkezésre álló barnamezős kapacitásokat maximálisan kihasználjuk.

 

OGY határozat 

A Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról (OFTK) szóló 1/2014. (I.3) OGY határozat (link) barnamezős területek vonatkozásában az alábbi terület-felhasználási elveket fogalmazta meg:

  • zöldmezős fejlesztések helyett barnamezős fejlesztések szükségesek, a fejlesztések helykiválasztásánál prioritást kell élveznie a meglévő ipari parkoknak, barnamezős területeknek,
  • a városok szétterülésének elkerülése, a fenntartható és kompakt városszerkezet kialakítása az erőforrások hatékony és fenntartható hasznosítása érdekében,
  • rozsdaterületek, barnamezős területek, tájsebek, meglévő, de nem használt falusi feldolgozó-kapacitások differenciált újrahasznosítása, rehabilitációja, kezelése, fenntartható területgazdálkodás, településüzemeltetés, környezeti veszélyforrások felszámolása,
  • az épített örökség megőrzése, méltó, műemléki alapú helyreállítása és fenntartható hasznosítása, a kiemelkedő értékeink bemutathatóvá tétele, továbbá a barnamezős beruházások szorgalmazása, valamint az értékes városképekhez igazodó új épületek kialakítása.

    Az OFTK-ban ajánlásként került megfogalmazásra a barnamezős adatbank felállításának az igénye is. (link)

A barnamezős területek előnye, hogy a szükséges közmű-infrastruktúra, illetve az úthálózat kiépítése kisebb anyagi ráfordítással megoldható, hiszen az valamilyen mértékben adott. Mindez a terület, a település felértékelődését is eredményezi.

Ennek viszont szükséges előfeltétele a szükséges környezeti kármentesítés szakszerű elvégzése, hiszen ezeken a területen több évtizedig, vagy akár egy évszázadig is ipari tevékenység zajlott, aminek következtében mind a talaj, mind a felszín alatti vizek szennyeződhettek.  Ennek feltárását, mértékének, kiterjedésének megállapítását, a szennyezés megállítására és felszámolására alkalmas technológia kiválasztását és működtetését erre szakosodott, környezeti kármentesítéssel foglalkozó cégek végzik, a hatósággal szoros együttműködésben. Bővebben: http://ingreen.hu/lapajanlo/, https://digitalstand.hu/ingreenmagazin

Detroiti iparterületből virágzó városközpont

A 2000-es évek elejére Detroit korábban aktív, ipari területként használt folyópartja teljesen elhagyatottá vált. Üres parkolók és lakatlan épületek akadályozták a nyilvános hozzáférést a folyóhoz. Jelentős kikötő- és iparváros volt, az amerikai autógyártás fellegvára, becenevén „Motor City”, de a gazdasági válság miatt szellemvárossá lett, népessége megfeleződött. Detroit újjászületésének talán egyik legfontosabb városfejlesztési lépése egy nyilvános, a közösségi események, sportolás, szabadidőtöltés számára biztosított belvárosi, élő folyópart megnyitása volt. Ehhez barnamezős beruházásokra és környezetvédelmi kárelhárítási munkákra volt szükség. Le kellett bontani az üres ipari területeket, át kellett helyeznie a cement-silókat és újjáépíteni az üres folyómenti ingatlanokat. Soha nem tapasztalt állami, helyi és civil együttműködés eredménye, hogy a Detroit-folyó partja egy sivár ipari területből mára egy élettel teli közterületté vált. A megújult partszakasz turisztikai vonzerő lett: évente 3 millióan látogatják és ehhez kerékpárutak, éttermek, szökőkutak épültek.

Tíz évvel azután, hogy az MDEQ (Michigan Department of Environmental Quality) lebontotta a folyó mentén található cement-silókat és átformáló erejű, 7,2 millió dolláros támogatást adott a környezeti kárelhárítás és új folyami infrastruktúra számára, a detroiti folyópart a város újjászületésének ékköve és lakóinak büszkesége és szívügye lett. Bővebben: http://www.detroitriverfront.org/

rivard plaza before after

Cullen Plaza előtte-utána

 

West Riverfront

West Riverfront előtte-utána

 

Bécsi gázgyárból új városrész

Bécsben 1899-ben kezdte meg működését a Simmering Gázgyár, amelyik a II. világháború idején a bombázások egyik célpontja volt, így jelentős szennyezőanyag-kibocsátást okoztak a találatok. Megsérültek a kátránytartályok, a könnyűolajgyártó üzem és a gáztisztító. A talaj és a talajvíz súlyos szennyezettsége miatt ez lett az első objektum amelyik bekerült az osztrák nemzeti kármentesítési programba. 1993-tól vizsgálták a területet, azonosították a szennyező gócpontokat, hogy a szennyezés mértékét, terjedését felmérjék. Az adatok értékelése után felállított modell alapján megszületett a kármentesítési koncepció a szennyezőforrások és a szennyezett talajvíz kezelésére. A koncepció része volt a barnamezős terület újrahasznosítása is, amely a kármentesítési munkákkal párhuzamosan 1999-2016 között egy új városrész kialakítását célozta, amely stílszerűen a Gasometer nevet kapta. A korábbi történelmi épületek részben megmaradtak és új funkciókkal bővültek. Jelenleg közel 200 lakóegység és kulturális, szabadidős, valamint kereskedelmi tevékenység zajlik  a látványosan megújult területen, épületekben.

6ctndx 12

Mi az a barnamezős terület?

Barnamezős terület az, amelyet korábban ipari vagy kereskedelmi célokra használtak, és amely terület alacsony koncentrációjú veszélyes hulladékkal vagy más egyéb szennyezéssel lehet terhelt, ugyanakkor lehetséges a terület újra-használata a terület megtisztítását követően. Néha a barnamezős terület fogalmát olyan korábban hasznosított területek megjelölésére is használják, melyeket már felhagytak, és nem szükségszerűen szennyezettek. Általában barnamezős területek a városok ipari körzetében találhatók, olyan területeken, ahol elhagyott gyárak, kereskedelmi épületek, illetve egyéb korábban szennyező tevékenységek örökségei vannak jelen. Kisebb barnamezős területek lelhetők fel a régebbi lakónegyedekben vegytisztítók, benzinkutak stb. környékén. Míg egyes szennyezett barnamezős területek évtizedek óta használaton kívül vannak, újabban nagy hangsúlyt fektetnek ezek kármentesítésére és rehabilitációjára, mivel a kereslet egyre nő a fejleszthető területek iránt.