Szövetségi hírek

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-vel (NHKV) kötött megállapodás alapján a KSZGYSZ – az NHKV szakmai partnerségével – évente két alkalommal konferenciát szervez a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásában és az elkülönítetten gyűjtött haszonanyagok feldolgozásában – akár rendszerszinten is alkalmazható – újszerű technológiai megoldások bemutatására. A konferenciával is szeretnénk aktívan hozzájárulni a képződő települési hulladék minél nagyobb arányú hasznosításához, az Európai Unió hulladékgazdálkodási céljainak megvalósításához, környezetünk és egészségünk védelméhez.

 

Az Innovatív technológiai megoldások és rendszerszintű fejlesztések a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban és a haszonanyag feldolgozásban” címmel megrendezett konferencia-sorozat lehetőséget ad a hulladékkezelési közszolgáltatás jövőképének és fejlesztési irányainak részletes megismerésére és megvitatására a szabályozásért felelős NFM, a megvalósítás tervezéséért, koordinálásáért és finanszírozásáért felelős NHKV, valamint a végrehajtásért felelős önkormányzatok és közszolgáltatók előadóival. A fejlesztési tervek azonban mit sem érnek a hatékony kivitelezést szolgáló megoldások nélkül, ezért a konferencia-sorozat lehetőséget ad mind a K+F+I műhelyeknek, mind az eszköz- és technológiagyártóknak, forgalmazóknak a települési hulladék gyűjtésére és kezelésére, a haszonanyagok kinyerésére és feldolgozására/hasznosítására ajánlott, újszerű, innovatív technológiai lehetőségek, tervek, eljárások és eszközök bemutatására, illetve megismerésére.

Az első konferenciára 2017. július 5-én került sor, amelyen az NHKV részletesen bemutatta az egyes közszolgáltatói körzetekben tervezett, illetve szükséges fejlesztéseket, Dr. Makai Martinától, az NFM helyettes államtitkárától hallhattunk a haszonanyagok energetikai hasznosításának országos stratégiai terveiről és az EU körforgásos gazdaság javaslatának célkitűzéseiről és hazai teljesíthetőségéről. A Köztisztasági Egyesülés igazgatója, Dr. Csepregi István a közszolgáltatás szabályozási kereteinek korlátairól és fejlesztési lehetőségeiről, a HOSZ elnöke, Horváth Ferenc pedig a haszonanyag feldolgozás általános helyzetéről tartott előadást. A technológia fejlesztések között kiemelt témaként szerepelt az üveghulladék gyűjtésének és feldolgozásának kérdése, valamint a szerves összetevők feldolgozása és ennek környezeti hatásai. Szó volt a műanyagok elkülöníthetőségéről és feldolgozhatóságáról, de általában is a települési hulladék utólagos válogatásáról.

A második konferenciára 2017. szeptember 13-14-én kerül sor, amelyen kiemelt témaként az energetikai hasznosítás, valamint finanszírozási és támogatási kérdések szerepelnek. Emellett megismerhetünk a hulladékgazdálkodásban alkalmazható környezetkímélő – elektromos vagy (bio)gáz meghajtású célgépeket, járműveket, valamint más innovatív megoldásokat a gyűjtés, válogatás, előkezelés, hasznosítás terén.

A konferencia-sorozatot terveink szerint 2018-ban is folytatni fogjuk, várhatóan egy tavaszi és egy őszi rendezvénnyel.

Az első konferencia részletes programja és az elhangzott előadások itt megtalálhatók.