Szövetségi hírek

Szeptember 13.-án és 14.-én a KSZGYSZ szervezésében, az NHKV Zrt. szakmai támogatásával kétnapos konferenciára került sor Budapesten, a Hotel Benczúrban. A rendezvény programja tartalmilag meglehetősen gazdagra sikerült. A 18 szakmai előadó prezentációja három blokkba csoportosult. A konferenciát Dr. Ágoston Csaba, a KSZGYSZ elnöke nyitotta meg.

II. inno

Az első blokkban az Energetikai hasznosítás – fejlesztések és lehetőségek témához kapcsolódó előadások kaptak helyet. A nyitó előadást Prof. Dr. Csőke Barnabás, a Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet képviseletében tartotta meg a zéró hulladék eléréséhez vezető út részleteiről.

 

Ezt követően a Kommunális Hulladékok, és egyéb szerves hulladékok energetikai hasznosításáról hallhattuk Dr. Hargitai Róbertet, a TCG Alena GmbH ügyvezetőjét. Előadásában kiemelte, hogy a fosszilis energiahordozók magas Co2 kibocsátása esetében a megfelelő technológia alkalmazása jelentősen javíthat a helyzeten. Erre megfelelő megoldás az Egyesült Államokban szabadalmaztatott TCG eljárás.

A következő prezentációban Bocskay Balázs a Duna-Dráva Cement Kft. alternatív energia menedzsere a cementgyárak versenyképessége kapcsán emelte ki az alacsony energiaköltség fontosságát. Ennek biztosítása érdekében a Duna-Dráva Cement Kft. 7 milliárdos környezetvédelmi beruházásba fogott, mely a klinkerégetést helyettesítő tüzelőanyagokra való optimalizálást célozza meg, így kerülve közelebb a körkörös gazdaság koncepciójához.

Sándor J. Benedek, az Electraplan Kft. képviselőjének előadása, a kommunális műanyag hulladék megsemmisítéséhez, energetikai célú és környezetbarát felhasználásához kapcsolódott.

Az első blokkot Sinisa Mauhar előadása zárta, Üveg Róbert tolmácsolásával. A prezentáció ismertette az ecorec Hungária Kft. szlovák cementgyáraknál elvégzett fejlesztését, mely a hulladékhasznosítást, illetve egyéb, a körkörös gazdasághoz kapcsolódó fejlesztéseket helyezte az előtérbe.

A második tematikus blokk a Hulladékkezeléshez kapcsolódó innovatív megoldások köré szerveződött. Az elején rögtön két, a csurgalékvíz kezeléséhez kapcsolódó előadás is elhangzott. Az elsőt Horváth Erika, a Klarwin Magyarország Kft. ügyvezetője tartotta meg egy csurgalékvíz tisztító konténerről, mely a hulladéklerakóval rendelkező közszolgáltatók részére került kidolgozásra. A második előadást a Pureco IDEA Kft. képviseletében Muhi Szandra tartotta a kommunális hulladéklerakók csurgalékvizének kezelésével kapcsolatban, mely napjaink legkorszerűbb megoldásának számít.

Ezt követően Nyitrai Ákos, építész, falukovács, az EMMET (Ecological Method for Modular Energy Transfer)       képviseletében beszélt a falvak hulladék biomassza kapacitásainak léptékarányos energetikai felhasználásáról.

nyitrai

forrás: Nyitrai Ákos előadása 2017.09.13.

Ezt követte két előadás az innovatív, smart (logisztikai) megoldásokról a hulladékgyűjtés és hasznosítás területén. Chrabák Péter és István Zsolt a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. képviseletében két szegmensről, a hulladékgyűjtés területén alkalmazott járművek járat optimalizálásáról, és az élelmiszer-hulladék kezelésének megelőzéséhez kapcsolódó lehető legjobb megoldások kereséséről beszélt előadásában.

A második blokkot Kövecses Péter, az NHKV Zrt. fejlesztési és stratégiai igazgatója zárta, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztésének aktuális kérdéseiről szóló prezentációjával.

Az előadások harmadik blokkja a Hulladékgazdálkodási projektek finanszírozása köré épült fel. Az első prezentációt Olajos Péter a Green Player Kft. képviseletében tartotta a finanszírozási lehetőségek részleteiről.

olajos

forrás: Olajos Péter előadása 2017.09.14.

Őt követte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium főosztályvezető-helyettese, Kovács László, aki a KEHOP 3. támogatási lehetőségeinek prioritásairól beszélt a hulladékgazdálkodással és kármentesítéséssel kapcsolatos fejlesztések esetében. A KEHOP 3. esetében a cél a már meglévő elkülönített hulladékgyűjtési rendszerek fejlesztése, hatékonyságának növelése, valamint az eddig elkülönített gyűjtéssel nem lefedett hazai területek elérése lenne.

Heffner Róbert, a HIPA főosztályvezető-helyettese az intézmény által kínált támogatásokat mutatta be, melyek segíthetik a magyar környezetvédelmi projekteket. Ehhez kapcsolódott, folytatásként az OTP Bank tájékoztatója. Urfi Szabolcs összefoglalta az OTP cégcsoport segítségével elérhető, környezetipari cégeket, innovációkat támogató lehetőségeket.

A blokk két záró előadása konkrét termékekhez kapcsolódott. Sziráky Klára, a Molok Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója a finn környezettechnológiai fejlesztést a MOLOK hulladékgyűjtő rendszert mutatta be. A rendszer gazdaságos üzemeltetést biztosít az igénybe vevő szervezet részére.

A záró előadást Simon Lajos tartotta meg a PET-MAT Kft. képviseletében. A magyar szabadalom a PET palackok zsugorítását végzi el, így a más hulladékkal nem keveredő, tisztán maradó, színre válogatott zsugorítmányok gyakorlatilag 100%-os újrahasznosítást tesznek lehetővé, amely a hagyományos módon visszagyűjtött, bálázott PET esetében nem lehetséges.

Az utolsó előadást követően az előadók válaszoltak a hallgatóság kérdéseire.

A konferencia előadásainak vetített anyaga letölthető a KSZGYSZ honlapjáról.

A következő hasonló témájú konferenciára 2018 áprilisában kerül sor. Az ottani előadások témaötletei már most megfogalmazódtak a résztvevőkben és javaslatként elhangzottak a konferencia végén.