Szövetségi hírek

Ha időt és pénzt fektet be az energiakutatásba, akkor miért ne szervezné ezt közvetlenül az ISO 50001 szabvánnyal összhangban? Ez a strukturált energiagazdálkodási útmutatást tartalmazó, nemzetközi energiairányítási szabvány segíti a vállalatokat energiájuk szisztematikus módon történő menedzsmentjében. Ez elkerülhetetlenül energia megtakarításhoz és az üvegházhatású gázok csökkenéséhez vezet. Az energiairányítási rendszer további előnye, hogy nem csak valamennyi műszaki szempontot vizsgálja, hanem növeli a tudatosságot a munkatársak körében is.

 

Az ISO 50001 szabvány készítésénél azt feltételezték, hogy egy vállalat energiairányítási rendszere integrálható a vállalat már létező menedzsment rendszereibe. A szabvány teljességgel kompatibilis az olyan már létező irányítási rendszerekkel, mint az ISO 9001 és az ISO 14001. Az olyan vállalatoknak, amelyek már alkalmaznak egy adott környezetirányítási rendszert, az ISO 50001 most alkalmat kínál arra, hogy részletesebben összpontosíthassanak az energiapolitikájukra. Az olyan vállalatok, amelyek már megfelelnek az ISO 14001 szabványnak a környezetgazdálkodásuk terén, azok már egyébként is nagy utat tettek meg az energiaszabvány felé. Már feltérképezték az alkalmazandó jogszabályokat, és ismerik a környezeti aspektusok és a PDCA elemzési rendszerét. Az ISO 14001-gyel ellentétben, ahol gyakran a környezeti koordinátor vagy a környezeti felelős vezeti a projektet, az ISO 50001-nél az ennek elvégzésére kijelölt személy az energiamenedzser lesz (nagy vállalatoknál), illetve a létesítmény vezetője vagy a karbantartási felelős.

Az ISO 50001 szabvány az energiateljesítmény folyamatos javításán alapul (PDCA), és keretet kínál egy strukturált energiamenedzsmenthez. A szabvány alkalmazható bármely típusú szervezetnél, annak tevékenységi körére vagy méretére való tekintet nélkül. A szabvány nem állít semmilyen abszolút követelést az energiateljesítménnyel kapcsolatosan, kivéve azokat, amelyeket egy szervezet magára nézve kötelezővé tesz saját energiapolitikájával összefüggésben, valamint a jogi elvárásoknak való megfelelés kötelezettségét kivéve.

Energiaértékelés

Az irányítási rendszer felépítése és a tervezési fázis az energiaértékeléssel indul. A cél a vállalat átvilágításának elvégzése, és ezzel valamennyi energiaforrás fogyasztásának (gáz, elektromosság, üzemanyag) és minden egyes energiafelhasználási típusnak a feltérképezése (világítás, sűrített levegő, fűtés, hűtés stb.). Ez az energiaszámlák segítségével, a berendezések műszaki leírásai által, árammérésekkel, és az energiaszolgáltatótól negyed-, illetve félórás fogyasztási átlagok vételével történhet.

Az energiafogyasztás meghatározásánál fontos figyelembe venni az energiatényezőket. Ezek olyan tényezők, amelyek befolyásolják az energiafogyasztást, így a külső hőmérséklet (figyelembe véve a hűvös és a meleg időszakokat), a termelési volumen, a kapacitás-kihasználás, a felhasznált felület stb. Az energiafogyasztás a legjobban kWh/tonna vagy kWh/m2 mértékegységekben mérhető, avagy átváltható szabványos körülményekre is.

A cél a következő évre vonatkozó energiafogyasztási előrejelzés létrehozása. Ezáltal lehetőség nyílik rendszeresen ellenőrizni a tényleges fogyasztást, és észlelni, hogy az megfelel-e a tervezett fogyasztásnak, illetve korrigálni az energiafogyasztásban érzékelt bármely abnormalitást, ha arra szükség van.

Amikor az energiaértékelés elkészült, a cél a jelentős energiafogyasztók beazonosítása. Ezeket részletesebben tanulmányozzuk. A jelentős környezeti szempontok beazonosításához, az olyan fő energiafogyasztókra összpontosítunk, amelyek javulási potenciállal is rendelkeznek (például nagyobb energiahatékonyság, megújuló energia használata, energiacsere egy másik berendezéssel stb.). Itt a legfontosabb feladat az olyan létező gyakorlatok és szokások beazonosítása, amelyek befolyásolni tudnák az energiafogyasztást és -felhasználást. A tudatosság növelése az alkalmazottak körében, és ezek érzékenységének növelése a bizonyos tevékenységekhez vagy gyakorlatokhoz kapcsolható energiafogyasztásra vonatkozóan nagyon gyakran már önmagában csökkentheti a költségeket.

Jogszabályi háttér, akciótervek

Az ISO 50001 egy másik követelménye az olyan alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelés, mint például:

Az energiateljesítményről szóló tanúsítvánnyal kapcsolatos jogszabály, EPB-jogszabály, valamint a forgalmazható kibocsátási egységekkel kapcsolatos jogszabály, a határértékek egységokmánya és a fűtő- és hűtőrendszerekre vonatkozó jogszabályok.

Miután elvégeztük az energiaértékelést és a jogi elvárások meghatározásra kerültek, itt az ideje, hogy megfogalmazzuk a célokat (a szervezet energiapolitikájával összhangban), hogy a felelősségek világosan egyeztetett meghatározásával felvázoljuk a program- és akciópontokat, az időbeosztást, és azt, hogy hogyan fogjuk ezeket a célokat elérni.

A vezetőség elkötelezettsége, mindenki bevonása

Az energiagazdálkodási rendszer sikere (és egyébként minden más irányítási rendszeré is) valamennyi szint és pozíció bevonásán múlik, de különösképpen a vezetőségén. A szabvány az igazgatóság elkötelezettségét többek között azzal biztosítja, hogy energiapolitikai tervet alkot, és növeli a tudatosságot az érintettek körében: Hogyan kellene foglalkoznom az energiával, milyen hatással van a tevékenységem a vállalat energiateljesítményére?

Például sok vállalatnál a felállított hűtési, fűtési és világítási paramétereket maga a vállalat sem ismeri, mivel ezeket egy külső félhez szervezik ki. Ez egyáltalán nem segíti a munkatársak bevonását az energiafogyasztás tudatossága terén.

A tudatosság növelése nem csak a házon belüli munkatársakra korlátozódik, hanem az olyan külsős munkatársakat is be kell vonni az energiagazdálkodási rendszerbe, amelyek befolyással lehetnek az energiafogyasztásra. Ezt elérhetjük képzéssel, a tudatosság növelésével, megfelelő eljárások kidolgozásával, a berendezésekhez tartozó kézikönyvekkel, a berendezések karbantartásával, a külsős felek részére készített útmutatókkal és egyéb módokon. Új beruházásoknál a gépek, berendezések és szolgáltatások vásárlásánál is figyelembe kell venni az energiaszempontokat.

Nyomon követés és mérés

Mivel a következő év energiafogyasztására nézve előrejelzés készült az energiaelemzésben, rendszeres értékelésre van szükség az elvárt energiafogyasztástól való lehetséges eltérések beazonosítása és ezek indokainak feltárása céljából. Ennek az összehasonlításnak a rendszeresen történő elvégzésével, időben be lehet majd avatkozni a nemvárt eltérések esetén. Fontos megint csak figyelembe venni az olyan energiatényezőket, mint a termelési folyamat megváltozása, a külső hőmérséklet stb.

Az ISO 50001 azt várja el a szervezetektől, hogy beavatkozzanak abban az esetben, ha az energiafogyasztás jelentős eltérése lépne fel. Ezeket az eltéréseket egy nyilvántartásban kell rögzíteni, és az okok meghatározásához elemzést kell lefolytatni.

A nyomon követés és a mérés módszere nincs előírva az ISO 50001-ben, és szervezetenként más és más lehet. Néhány vállalatnál a jelentős energiafogyasztók folyamatos nyomon követése lesz a lehető legjobb megoldás, más vállalatok esetében pedig csak az elvárt és a mért energiafogyasztás havi vagy negyedéves szintű összehasonlítására kerül majd sor. Ugyanakkor a szervezetektől elvárják, hogy a mérési rendszer javítására irányuló tervet készítsenek.

Bevált gyakorlatok

Az energiafogyasztók beazonosításánál (leltár) szintén fontos tükrözni a készenléti áramfogyasztást. Egy-egy konkrét fogyasztónál a készenléti áramfogyasztás a teljes fogyasztás 2,3 %-át tette ki. Ez éves szinten közel 9000 eurós megtakarítási potenciált jelentett.

Mireille
(A Mireille vállalat ISO 14001 és ISO 50001 szabványok szerinti tanúsítványokkal is rendelkezik.)

„Termelési folyamatunk energiaérzékeny. Egyebek mellett ez az oka annak, hogy aktív és megelőző környezetvédelmi és energiapolitikát követünk már több éve. Amikor rádöbbentünk, hogy már most is jelentős erőfeszítést teszünk, ami az energiafogyasztásunk nyomon követését illeti, akkor jött az ötlet, hogy növelnünk kellene ezeket az erőfeszítéseket, és így egy lehetséges szabvány szintjére kellene emelkednünk. Egyrészt azért, hogy világosan kommunikálhassuk mindezt a külvilág felé, másrészt azért, hogy egy bizonyos szint elérésére kötelezhessük saját magunkat.

A Mireille számára a nyomon követés és az igazítás nem csak az alkalmazott gépek és technikák szintjén történik. A munkatársak érzékenységének növelése továbbra is alapvető fontosságú.

A Mireille megpróbálja bevonni a munkatársakat az energiagazdálkodásba az Energiamonitor segítségével, ami egy olyan házon belül megjelenő heti összefoglaló, amely tartalmazza az egy mosás során fogyasztott elektromosság mennyiségét kilowattórában, a földgáz mennyiségét köbméterben és a víz mennyiségét literben.”

Brussels Airport Company (a Brüsszeli Repülőtér)

„A Brussels Airport Company 2000 óta rendelkezik ISO 14001 szerinti tanúsítvánnyal. 2012-ben mi voltunk a világ első olyan reptere, amely ISO 50001 szerinti tanúsítványt kapott. A környezetvédelmi nyilatkozat, a folyamatok és az ütemterv energiaszempontból kiterjesztésre kerültek, és a vezetőség ambiciózus célok elérését fogalmazta meg a 2020-as évre vonatkozóan.

Az energiaszempontok elemzése és az energiafogyasztás nyomon követése, vagyis az ISO 50001 alapjai segítségével beazonosítottuk azokat a területeket, amelyeken nagy eredményeket érhetünk el.

Az ISO 50001 inkább a tudatosság növelésére összpontosít. Ez láncreakciót hoz létre, mivel az energia területével kapcsolatos érzékenység növelésével az egyéb környezetvédelmi szempontokkal összefüggő kommunikációs szükségletek szintén felszínre kerülnek, és egyre több javítási indítványt kapunk. Röviden szólva az egész vállalat jobban elkötelezett lesz a környezetvédelmi témák iránt."

Audi Brüsszel

„Integráltuk az energiagazdálkodási rendszerünket a már meglévő környezetirányítási rendszerünkbe. Ily módon minimalizálni tudjuk az adminisztrációs terheket. Az „energia” környezetvédelmi szempontot behatóbban részleteztük. Létrehoztuk a Pareto-alapelvet alkalmazó energiafogyasztók leltárát, ami azt jelentette, hogy osztályonként az energiafogyasztás 80 %-át kellett feltérképezni. Az energiaszempontok elemzésének alkalmazásával felvázoltuk a megtakarítási potenciállal rendelkezők top tízes listáját.

Már működött egy EMAS-csapatunk, ami a felmérések és a megfelelőségi vizsgálatok végrehajtásáért volt felelős. Ezzel az EMAS-csapattal párhuzamosan az energia nyomon követését végző energiacsapat került felállításra. Az EMAS-csapat tagjai képzést kaptak az energia témára vonatkozóan, hogy a felmérések során figyelmet fordíthassanak az energiafogyasztásra és -pazarlásra.”

Összefoglalóul: folyamatos javulás

Az energiatanulmányok a vállalatoknál jelenleg bevett gyakorlatnak számítanak. Sok esetben az elemzések és az akciók a legfontosabb energiapazarló gyakorlatokra vagy veszteséget eredményező tevékenységekre összepontosítanak a szervezeten belül. A vállalatok gyakran tesznek eseti lépéseket, mivel már gyanítják, hogy hol találhatóak a legnagyobb pazarló források. Az energiagazdálkodás az ISO 50001 alapján persze ennél sokkal szélesebb körű. Arra kötelezi a vállalatokat, hogy mielőtt cselekednének, folytassanak mélyreható energiaelemzést, mégpedig abból a célból, hogy a teljes vállalatot felöleljék, és hogy egy szisztematikus megközelítés alkalmazásával mérjék fel az energiafogyasztást. Bármely energiagazdálkodási rendszer előnye egy vállalaton belül nem csak az olyan műszaki szempontokból áll, mint a vizsgálatok lefolytatása, vagy a munkatársak tudatosságának növelése, hanem abból is, hogy az energiával kapcsolatos tudatosságot rávetítsük a beruházásokra, a berendezések vagy magának az energiának a vásárlására, illetve a szerződésekkel kapcsolatosan a beszállítókkal és a vállalkozókkal folytatott tárgyalásokra.

Emellett, mint minden irányítási rendszer esetében,a PDCA-ciklus (tervez, végez, ellenőriz, reagál, az angol rövidítés alapján PDCA: plan, do, check, act) integrálásra került ebben a szabványban, ezáltal téve lehetővé az intézkedések folyamatosan történő javítását az energia területén. A PDCA-alapelv alkalmazásával a vállalatok először a nagy fogyasztást találják meg, de ezt követően felfedezik majd a kisebbeket is. Ily módon az egész vállalat elmozdul a javulás spirálján, és mindenkit foglalkoztatni fog az a kérdés, hogy: Hogyan kellene foglalkoznom az energiával, milyen hatással van a tevékenységem a vállalat energiateljesítményére?

D. SEGERS, VINÇOTTE Tanúsítás
Vinçotte International Hungary Kft.
1143 Budapest, Semsey Andor u. 25.
Tel: +36 1 321 4965
www.vincotte.hu