Zöldipari percek a Trend FM-en!

Zoldipari 4

Európában a denkstatt az egyik záloga annak, hogy a fenntarthatóság általános értéket képviseljen vállalatok körében. A denkstatt Hungary Kft. üzletágvezetője, Jenei Attila ezt úgy fogalmazta meg, hogy tevékenységük, szolgáltatásaik révén a cégek ökológiai lábnyoma ismét gyerekcipőnyi méretű lehet. Ezt kívánják bemutatni a jövő évi ÖKOINDUSTRIA Nemzetközi Környezetipari Szakkiállításon is.

A denkstatt Hungary Kft. már közel huszonöt éve szakmai tanácsokkal támogatja a vállalatokat, hogy a gazdaság, társadalom és a környezet szempontjainak megfelelve, minél inkább fenntarthatóak legyenek. Emberiség, bolygó és profit: e három alappillérből kiindulva számos témakörben tevékenykednek a fenntarthatóság és a környezetvédelem területén. Nemzetközi szinten több mint száz szakértőjük működik hat európai városban, többek között Budapesten is.

A fenntarthatóság az elmúlt években lett igazán hangsúlyos téma, köszönhetően a probléma globalitásának és annak, hogy nagyon egyszerű az információszerzés és véleménynyilvánítás mindenről. Ezáltal a környezetbarát gondolkodás slágerré tudott válni és ez már a fogyasztói magatartáson is meglátszik. Amellett, hogy új társadalmi elvárásokkal állnak szemben a gyártók, a termelésre vonatkozó EU-s keretszabályok is időről időre szigorodnak (pl. egyszerhasználatos műanyagok tilalma). Egyre több vállalat ismeri fel, hogy ezen kockázatok akár lehetőséggé (pl. marketing lehetőség, új források, új piaci modellekkel üzleti előny) is formálhatóak, amennyiben elég agilisak és időben reagálnak. Ebben a folyamatban segít a denkstatt Hungary Kft.: egyik fő feladata, hogy segítsen a vállalatoknak lépést tartani az elvárásokkal és megalkotni egy fenntartható működési modellt, stratégiát. Ennek az első lépcsője, hogy a vállalatok megértsék, hogy a fenntarthatósági hatások mit jelentenek számukra. E hatásokat számszerűsítsék (fizikai és akár a döntéshozatalt segítő financiális értékként is) és felmérjék a hatások csökkentésének lehetőségét. Amennyiben a fenntarthatósági mutatók beépülnek a gondolkodásba, döntéshozatalba és ezekkel kapcsolatosan konkrét csökkentési célkitűzések jelennek meg, akkor tűzheti ki egy vállalat magára a ’fenntartható’ jelvényt.

szolgaltatasok ds

A fenntarthatóság egyik legnépszerűbb témája a klímaváltozás, melyet tovább erősít az EU 2050-es célkitűzése a nettó karbonsemlegesség elérésére. E területen a denkstatt Hungary Kft. segít a klímaváltozás hatásainak megértésében mind a közvetlen működés, mind az értéklánc mentén. A klímaváltozással kapcsolatos legfontosabb mutatószám a karbonlábnyom. A vállalatok negatív hatásainak csökkentéséhez először egy teljes monitorozás szükséges a termék, a szolgáltatás életútja mentén, az alapanyagoktól, a beszállításon át az újrahasznosításig. A vállalatok karbonlábnyomának csökkentése elérhető úgy, hogy valamivel ellentételezi a környezeti kárt, például fák ültetése, természetes élőhelyek kialakítása, de a denkstatt Hungary Kft. azt javasolja, hogy a tudatosság és hitelesség jegyében a vállalatok elsősorban saját működésükön belül próbáljanak a folyamatokba beavatkozni (pl.: energiahatékonysági intézkedések, megújuló energia alkalmazása, alapanyagok leváltása, logisztikai optimalizálás, stb.).

A körforgásos gazdaság annak a társadalmi igénynek a megfogalmazódása, hogy gondosabban bánjunk a nyersanyagokkal, hiszen óriási mennyiségű anyag áramlik a természeti erőforrásoktól a hulladéklerakóba. A denkstatt Hungary Kft. meggyőződése az, hogy a problémát még a gyökerénél, azaz már a terméktervezésnél orvosolja, tehát a cél az, hogy olyan termék kerüljön a piacra, amiből a legminimálisabb hulladék származhat. Ehhez az általuk végzett életciklus-elemzés nyújt segítséget, amely a nyersanyag felhasználásától, a termék hulladékká válásáig – azaz a bölcsőtől a sírig - számba veszi a környezeti hatásokat, ezáltal láthatóvá válik, hogy az adott folyamat mekkora terhet jelentett a környezetnek, továbbá összehasonlíthatóvá válik más alternatív eljárásokkal, így kikövetkeztethető, hogy melyik a környezettudatosabb megoldás.R value chain

Az is nagyon fontos, hogy a cégek hogyan kommunikálják tevékenységüket az üzletfeleik, partnereik és egyáltalán a külvilág számára. Ennek az egyik klasszikus megoldása a fenntarthatósági jelentés, amit a vállalatok akár promóciós célból is közzé tehetnek, például a honlapjukon. A denkstatt Hungary Kft. ebben is megoldást kínál, hogy a jelentés a célcsoportot érintő lényeges témákról szóljon és jól értelmezhető, átlátható és releváns adathalmazt tartalmazzon.

A fenntarthatóság és környezetvédelem területén rengeteg adat és információ áll már rendelkezésre a vállalatoknál, azonban ezeket nagyon nehéz átláthatóvá tenni. A digitalizáció térhódítása ebben az ágazatban is jelentős hatékonyságot eredményezhet. A denkstatt Hungary Kft. szoftveres megoldásai (denxpert) a nagyvállalatok környezetvédelmi, munkavédelmi és fenntarthatósági menedzsmentjét támogatják a hatékony adatkezelés és döntéselőkészítés érdekében.

A fent ismertetett változások nem csak a nagy multinacionális cégeket érintik, hanem a beszállítói értékláncon keresztül a kis-és középvállalatokat is. A multinacionális vállalatok többsége a fenntarthatósági stratégiáját már kialakította, saját működésébe beépítette és ennek következtében fenntarthatósági elvárásokat (adatokat, információkat) határozott meg beszállítói felé. Ezért napjainkban egyre több a nagyvállalatoknak beszállító magyarországi vállalat is szembesül ilyen jellegű kérdésekkel, követelményekkel (fenntarthatósági jelentés, javítsa fenntarthatósági teljesítményét). Ebben segít a denkstatt Hungary Kft., hogy az értékláncban szereplő vállalatok megértsék a fenntarthatósági kérdéseket, kéréseket és a legoptimálisabban tudjanak reagálni a vevői igényekre.

Fontos megjegyezni, hogy nem csak a multinacionális nagyvállalatok, de a pénzügyi/ befektetői szektor is fokozottabban érdeklődik ezen információk iránt hiszen sok fenntarthatósági téma kockázatot jelenthet egy cég működésére nézve és ha egy vállalat ezzel nincs tisztában, akkor az a befektetés szempontjából kockázatos lehet. Ma már komoly értékelő rendszerek (ESG szempontok alapján) léteznek ebben a témában is. A denkstatt Hungary Kft. segít feltérképezni és javítani ESG teljesítményt, annak érdekében, hogy a vállalatok kedvezőbb helyzetben juthassanak forrásokhoz.